సౌరమానం: ఈ వారం రాశి ఫలితాలు

రాశి ఫలాలు – 2018 జన్మనక్షత్రం తెలియదా?  నో ప్రాబ్లమ్‌!  మీ పుట్టినరోజు తెలుసా? మీ పుట్టిన తేదీని బట్టి ఈవారం  ( (సెప్టెంబర్‌ 22 నుంచి28 వరకు) మీ రాశి ఫలితాలు )   మీ రాశి ఫలితాలు ...
Posted in Devotional, Rashi PhalaluLeave a Comment on సౌరమానం: ఈ వారం రాశి ఫలితాలు

శ్రీమద్రామాయణం

ఓ సీతా! పితృవాక్య పరిపాలనను పరమ ధర్మంగా పూర్వం అనేకమంది సత్పురుషులు ఆచరించారు. సువర్చల సూర్యుణ్ణి అనుసరించినట్లు, నేనూ ఆధర్మాన్నే అనుసరిస్తాను. నా తండ్రిగారి మాటనిలబెట్టటం కోసం నేను వనవాసానికి వెళుతున్నాను. తల్లి తండ్రులకు ...
Posted in DevotionalLeave a Comment on శ్రీమద్రామాయణం